Naujienos

Kaune vyko diakonų tęstinio ugdymo savaitgalis

2024-01-22

Š. m. sausio 19-20 dienomis Kauno kunigų seminarijoje vyko diakonų tęstinio ugdymo savaitgalis.

plačiau >

Lietuvoje lankėsi Rotenburgo – Štutgarto vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas

2024-01-07

2024 m. sausio 3 d. Lietuvoje lankėsi Rotenburgo – Štutgarto vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet. Svečias dalyvavo Marijos radijo laidoje ir dalijosi Bažnyčios ir nuolatinio diakonato aktualijos Vokietijoje ir pasaulyje. Svečią kalbino Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas dr. Benas Ulevičius. Vertė Kastantas Lukėnas.

plačiau >

Nuolatinių diakonų ugdymo centre parengta naujoji būsimų nuolatinių diakonų laida

2023-06-08

Po penkerių studijų metų Nuolatiniame diakonų ugdymo centre, gegužės viduryje baigiamuosius egzaminus išlaikė ir studijas baigė šeši kandidatai į nuolatinius diakonus: Arūnas Kučikas ir Martynas Vasiliauskas (Kauno arkivyskupija), Nerijus Rastenis ir Emilijus Malinauskas (Panevėžio vyskupija), Gediminas Olsevičius (Vilkaviškio vyskupija) ir Arūnas Raudonius (Telšių vyskupija).

plačiau >

Telšių vyskupijos globėjo šventė

2023-06-01

Telšių vyskupija 2023 m. birželio 1 d. iškilmingai minėjo savo dangiškojo globėjo šv. Justino šventę. Nors tą dieną Visuotinės Bažnyčios liturginiame kalendoriuje buvo švenčiama Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo kunigo šventė, tačiau Telšių vyskupijos tikintieji turėjo privilegiją švęsti šv. Justino šventę.

plačiau >

Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti nuolatiniais diakonais

2023-02-17

Kauno arkivyskupijoje veikiantis Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti Katalikų Bažnyčios nuolatiniais diakonais, teikti priėmimo dokumentus.

plačiau >

Kandidatai į nuolatinius diakonus paskirti lektoriaus ir akolito tarnystėms

2022-12-12

Š. m. gruodžio 11 d., Bažnyčiai švenčiant III advento sekmadienį, Panevėžio katedroje vyko kandidatų į diakonus skyrimai lektoriaus ir akolito tarnystei.

plačiau >

Bažnyčios ir nuolatinio diakonato aktualijos Vokietijoje ir pasaulyje

2022-12-05

2022 m. gruodžio 5 d. Lietuvoje lankėsi Rotenburgo – Štutgarto vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet. Svečias dalyvavo Marijos radijo laidoje ir dalijosi Bažnyčios ir nuolatinio diakonato aktualijos Vokietijoje ir pasaulyje. Svečią kalbino Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas dr. Benas Ulevičius. Vertė Kastantas Lukėnas.

plačiau >

Pirmasis ketvirtųjų studijų metų studijų savaitgalis

2022-09-11
2022 m. rugsėjo 9 d. prasidėjo ketvirtieji kandidatų į nuolatinius diakonus studijų metai.
plačiau >

Baigėsi tretieji studijų metai

2022-05-26

Gegužės 6 dieną, mes, kandidatai į nuolatinius diakonus, susirinkome į trečiųjų studijų metų paskutinį savaitgalį.

plačiau >

Gavėnios rekolekcijos Telšiuose

2022-03-17

Gavėnią pradėję savo parapijose ir bendruomenėse, kovo 11–13 d. kandidatai į nuolatinius diakonus kartu su žmonomis susirinko Telšiuose, atlikti Gavėnios rekolekcijų. Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvo svetingai sutikti ir globojami Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus.

plačiau >

Rekolekcijos Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje

2021-12-06
Gruodžio 3-5 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje kandidatai į nuolatinius diakonus drauge su savo žmonomis dalyvavo advento rekolekcijose. Vakarinei maldos bendrystei vadovavo Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys. Maldos ir ramybės dvasios paliesti, visi, susirinkę draugėn, pasidalijo prabėgusių dienų džiaugsmais ir rūpesčiais.
plačiau >

Kandidatai į nuolatinius diakonus paskirti akolito tarnystei

2021-11-22

Lapkričio 19-21 d. kandidatai į nuolatinius diakonus rinkosi į studijų savaitgalį. Pagal nusistovėjusią tokių susitikimų tradiciją penktadienio vakaras buvo skirtas bendrai maldai ir pasidalinimui kasdienio dvasinio, profesinio ir šeimyninio gyvenimo patirtimi bei įžvalgomis. Svarbu, kad savo patirtimi dalinosi ne tik patys kandidatai ir jų žmonos, bet ir pasirengimo diakonatui programos vadovų komandos nariai Virginija Malinauskienė ir kun. Kęstutis Genys.

plačiau >

Pastoracinė praktika Miroslovo parapijoje

2021-10-17

Spalio 16 d. kandidatai į nuolatinius diakonus svečiavosi pas pastoracinės teologijos dėstytoją kun. dr. Miroslav Dovda Miroslavo Švč. Trejybės parapijoje.

plačiau >

Trečiųjų kandidatūros metų pradžia

2021-09-13
Rugsėjo 10-12 d. kandidatai į nuolatinius diakonus rinkosi į trečiųjų kandidatūros metų studijų savaitgalį Kauno kunigų seminarijoje.
plačiau >

Svečiavimasis Miežiškiuose

2021-07-04

Liepos 4 d. kandidatai į nuolatinius diakonus rinkosi į Miežiškių Švč. M. Marijos bažnyčią, kur buvo švenčiami tituliniai Švč. M. Marijos Aplankymo atlaidai.

plačiau >

Baigėsi antrieji studijų metai

2021-06-01

Gegužės 28-30 d. į Kauno kunigų seminariją antrųjų kandidatūros studijų metų aptarimui ir užbaigimui rinkosi nuolatiniai diakonystei besiruošiantys vyrai su savo žmonomis.

plačiau >

Kandidatai į nuolatinius diakonus paskirti lektoriaus tarnystei

2020-11-25

Lapkričio 22 d., per Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmę Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje penki vedę vyrai iš Kauno, Vilkaviškio, Telšių ir Panevėžio vyskupijų, besirengiantys nuolatiniui diakonatui, paskirti lektoriaus tarnystei.

plačiau >

In memoriam Stefan Sander

2020-11-24
2020 m. lapkričio 24 d. eidamas 59-uosius metus į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Tarptautinio diakonato centro (IDC/IDZ) vykdomasis direktorius teol. m. dr. Stefan Sander.
plačiau >

Įsibėgėja kandidatų į nuolatinius diakonus mokslo metai

2020-10-21

Spalio 16-18 d. Kauno kunigų seminarijoje kandidatai į nuolatinius diakonus drauge su žmonomis rinkosi studijų savaitgaliui.

plačiau >

Šventojo Tėvo maldos intencija gegužės mėnesiui - už diakonus

2020-05-05

Gegužės 4 d. buvo paskelbta jau anksčiau su maldos apaštalavimo judėjimu suderinta Šventojo Tėvo maldos intencija gegužės mėnesiui – už diakonus.

plačiau >