Kandidatai į nuolatinius diakonus paskirti lektoriaus ir akolito tarnystėms

2022-12-12 || Parengta pagal Panevėžio vyskupijos pranešimą
20221211 04

Š. m. gruodžio 11 d., Bažnyčiai švenčiant III advento sekmadienį, Panevėžio katedroje vyko kandidatų į diakonus skyrimai lektoriaus ir akolito tarnystei.

Į šį neeilinį įvykį Panevėžio vyskupijoje atvyko Nuolatinių diakonų ugdymo centro, kuris yra atsakingas už būsimų Lietuvos nuolatinių diakonų ugdymą, vadovas kun. Kęstutis Genys.

Kandidatai į nuolatinius diakonus Emilis Malinauskas iš Miežiškių parapijos, priklausantis Lietuvos kariuomenės ordinariatui, priėmė lektoriaus skyrimus, o lektorius Nerijus Rastenis iš Utenos Dievo Apvaizdos parapijos - akolito skyrimus.

Būsimiems diakonams Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM linkėjo leistis sužeisti savo širdis Dievo Žodžiu, kaip dviašmeniu kalaviju, nes tik pakeista širdis galės būti atvira Dievui, Jo veikimui bei pasitarnauti tikintiesiems.

Dieve, globok ir saugok Nerijaus ir Ausmos bei Emilio ir Lauros šeimas!

< atgal į sąrašą