Trečiųjų kandidatūros metų pradžia

2021-09-13 || Laura Malinauskienė
20210910 001

Rugsėjo 10-12 d. kandidatai į nuolatinius diakonus rinkosi į trečiųjų kandidatūros metų studijų savaitgalį Kauno kunigų seminarijoje. Savaitgalio studijų metu keliauti po Senąjį Testamentą padėjo Gyvenimo ir tikėjimo instituto dėstytoja Vaidilė Šumskienė, o Pastoracinės teologijos kursą pristatė Miroslavo parapijos klebonas kun. dr. Miroslavas Dovda.

Savaitgalio studijas vainikavo sekmadienio Eucharistijos šventimas Šiluvos piligriminėje šventovėje Švč. M. Marijos Gimimo atlaiduose. 10 val. Šv. Mišiose, vadovaujamoms Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus, prie altoriaus asistavo kandidatai į nuolatinius diakonus. Buvo meldžiamasi malonės iš naujo suvokti santuokos ir šeimos svarbą.

< atgal į sąrašą