Rekolekcijos Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje

2021-12-06 || Laura Malinauskienė
20211205 001

Gruodžio 3-5 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje kandidatai į nuolatinius diakonus drauge su savo žmonomis dalyvavo advento rekolekcijose. Vakarinei maldos bendrystei vadovavo Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys. Maldos ir ramybės dvasios paliesti, visi, susirinkę draugėn, pasidalijo prabėgusių dienų džiaugsmais ir rūpesčiais.

Diakonų centro koordinatorė Virginija Malinauskienė, perskaitydama senovinę advento giesmę „Veni, Veni Emanuel“, pristatė advento prasmę ir svarbą mūsų gyvenime bei pakvietė šį rekolekcijų savaitgalį apmąstyti ir atsikratyti to, kas uždengia kiekvieną iš mūsų nuo ateinančio Dievo veido, ir leisti, kad ilgesys Dievo Sūnų pakviestų į žemę ir į mūsų gyvenimus. Ypatingas vakaro svečias Telšių vyskupas dr. Algirdas Jurevičius pripildė vakarinę bendrystę džiugaus klegesio ir svetingai aprodė kunigų seminariją.

Šeštadienį vyskupo Algirdo svetingoje globoje ekskursijos metu buvome supažindinti su Telšių katedra, miestu, jo garbinga istorija. Gėrėdamiesi žiemiškais Telšiais, keliavome advento kelionę aplankydami Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų parapiją, kurioje svetingai priėmė, pavaišino ir aprodė bažnyčią klebonas dek. prel. bažn. t. dr. Juozas Šiurys.

Advento rekolekcijų savaitgalio bendrystę vainikavo sekmadienio Eucharistijos šventimas Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje. Eucharistijos liturgijai vadovavo Jo Ekscelencija Algirdas Jurevičius, prie altoriaus asistavo kandidatai į diakonus.

Pasistiprinę Dievo žodžiu ir dangiška duona, bendrystę pratęsėme prie pietų stalo. Dėkojame už svetingą priėmimą ir turiningą savaitgalį Jo Ekscelencijai Algirdui Jurevičiui, Nuolatinių diakonų ugdymo komandai už šiltą ir jautrų žodį, palydėjimą.

< atgal į sąrašą