Kandidatai į nuolatinius diakonus paskirti akolito tarnystei

2021-11-22 || akol. Arūnas Kučikas
20211122 001

Lapkričio 19-21 d. kandidatai į nuolatinius diakonus rinkosi į studijų savaitgalį. Pagal nusistovėjusią tokių susitikimų tradiciją penktadienio vakaras buvo skirtas bendrai maldai ir pasidalinimui kasdienio dvasinio, profesinio ir šeimyninio gyvenimo patirtimi bei įžvalgomis. Svarbu, kad savo patirtimi dalinosi ne tik patys kandidatai ir jų žmonos, bet ir pasirengimo diakonatui programos vadovų komandos nariai Virginija Malinauskienė ir kun. Kęstutis Genys.

Šeštadienis, kaip įprasta, buvo skirtas studijoms. Rytinėje užsiėmimų dalyje kandidatai, palydimi dvasios tėvo br. kun. Juozapo Marijos Žukausko OFM, praktikavosi sakyti homiliją, komentavo ir aptarinėjo vienas kito pristatymus. Tokia homilijos sakymo praktika yra labai naudinga, nes padeda aiškiau dėlioti mintis, pamatyti savo stipriąsias puses ir trūkumus, išgirsti dalykiškas, bet geranoriškai išsakomas pastabas ir gerinti viešo pamokslavimo įgūdžius. Kita studijų dalis, kurią vedė diakonas dr. Benas Ulevičius, buvo skirta gilinti dogminės teologijos žinias, o konkrečiai – aptarti Kristaus dieviškosios ir žmogiškosios prigimties klausimus. Trečioji šeštadienio studijų dalis buvo skirta apologetikai. Dėstytojas dr. Vygantas Malinauskas analizavo Apšvietos pasaulėžiūros fenomeną ir poveikį, kaip vieną iš svarbiausių priežasčių, sąlygojančių aštriai kritišką šiuolaikinės visuomenės požiūrį į krikščionybę ir Bažnyčią.

Sekmadienio ryte prasidėjo susitikimu su diakonu Nerijumi Čapu OFS, kuris dalijosi savo patirtimi ir įžvalgomis, susijusiomis su diakono tarnyste liturgijoje. Atvirame pokalbyje buvo aptarti diakono tarnystės liturgijoje teoriniai aspektai, užsienio šalių patirtis, pasidalinta lietuviškoje praktikoje laukiančiais iššūkiais. Pokalbį moderavęs br. Juozapas Marija pasidalino savo kaip kunigo ir klebono įžvalgomis, leidžiančiomis geriau suprasti su diakono tarnyste siejamus lūkesčius.

Studijų savaitgalį vainikavo kandidatų dalyvavimas Kauno katedroje vykusioje Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo, iškilmėje. Šventų Mišių liturgijoje, kuriai vadovavo apaštališkasis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petaras Antunas Rajičius, buvo minimas bazilikos titulo Kauno katedrai suteikimo 100-metis, pašventinta pirmoji arkikatedros istorijoje vėliava su bazilikos herbu.

Po homilijos arkivyskupas Rajičius kandidatams, besirengiantiems priimti diakonų šventimus, – keturiems vedusiems vyrams: Arūnui Kučikui ir Martynui Vasiliauskui (Kauno arkivyskupija), Arūnui Raudoniui OFS (Telšių vyskupija) bei Gediminui Olsevičiui (Vilkaviškio vyskupija), suteikė akolitų skyrimus. Ši, dar III a. Bažnyčioje atsiradusi tarnystė skiriama patarnauti švenčiantiems Eucharistiją ar ją priimantiems. Dar vienas kandidatas į diakonus Emilis Malinauskas tą patį sekmadienį kandidato skyrimus priėmė Panevėžio katedroje iš vysk. Lino Vodopjanovo OFM.

Pasibaigus iškilmingoms Šventosioms Mišioms kandidatai į nuolatinius diakonus kartu su savo šeimų nariais, programos vadovais ir kitais šventinėje liturgijoje dalyvavusiais kunigais bei diakonais pietums ir bendrystei rinkosi į Kauno kunigų seminariją, tuo užbaigdami šį studijų savaitgalį.

< atgal į sąrašą