Ugdymo komanda

kun-kestutis-genys.jpg
Kun. Kęstutis GENYS, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas
Kauno kunigų seminarijos prefektas, Kauno Šv. Jono Pauliaus II (Šilainių II) parapijos sielovados pagalbininkas.
Juozapas 2
Br. kun. relig. stud. mgr. Juozapas Marija ŽUKAUSKAS OFM, Nuolatinių diakonų ugdymo centro dvasios tėvas
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio kankinio vienuolyno vikaras, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno ir Vilkaviškio regionų dvasinis asistentas, Kauno Šv. Klaros globos namų kapelionas.
Vitulskis 3
Kun. teol. lic. Evaldas VITULSKIS, Nuolatinių diakonų ugdymo centro pastoracinės praktikos vadovas
Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos administratorius, Kauno dekanato vicedekanas, Kauno arkivyskupijos muziejaus direktorius.
virginija-malinauskiene.jpg
Teol. mgr. Virginija MALINAUSKIENĖ, Nuolatinių diakonų ugdymo centro koordinatorė
Gyvenimo ir tikėjimo instituto dėstytoja.