Diakono pašaukimas

Kiekvieno krikščionio pašaukimas yra Dievo ir žmogaus slėpiningo dialogo istorija. Dievo, kuris mylėdamas žmogų kviečia, o žmogus mylėdamas laisvėje į Jo kvietimą atsiliepia (plg. Jonas Paulius II. Posinodinis apaštališkasis paraginimas Pastores dabo vobis, 36).

Krikščionio pašaukimas turi tris dimensijas:

 • ženklas Kristaus atžvilgiu;
 • tarnystė Bažnyčios atžvilgiu;
 • misija ir Karalystės liudijimas pasaulio atžvilgiu.

Taigi diakono pašaukimas yra:

 • būti Kristaus-Tarno ženklu;
 • atlikti diakono tarnystę Bažnyčioje;
 • liudyti pasauliui Dievo Karalystę.

(Plg. Nuolatinių diakonų Lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gairės, 30.)

 

Kandidatu į nuolatinius diakonus gali tapti tas vyras, kuris yra savyje atpažinęs ypatingos tarnystės Bažnyčiai charizmą ir nori atsiliepti į Dievo kvietimą tęsti ir įkūnyti Kristaus-Tarno pasiuntinybę.

Greta Dievo kvietimo ir žmogaus atsako yra dar vienas pašaukimo į pašventintą tarnystę aspektas – viešasis Bažnyčios kvietimas. Bažnyčios pašaukianti galia yra laikoma sakramentiniu Dievo veikimo ženklu ir įrankiu. Taigi sprendžiamas balsas, atpažįstant pašaukimą, priklauso Bažnyčiai. Šis atpažinimas privalo būti atliekamas vadovaujantis objektyviais kriterijais, kurie remiasi turtinga Bažnyčios Tradicija ir aktualiais pastoraciniais poreikiais. (Nuolatinių diakonų Lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gairės, 31)

Diakonas šventimus priima laisvai apsisprendęs ir suvokęs prisiimamus įsipareigojimus.

 

Konkretūs žingsniai, ką daryti, atpažinus pašaukimą tapti nuolatiniu diakonu:

 • peržvelgti savo tarnystes Bažnyčioje bei motyvaciją, dėl kokių paskatų noriu tapti diakonu;
 • jei esate vedęs, apie savo norą pasikalbėti su žmona, ar ji matytų jus kaip diakoną;
 • pasikalbėti apie pašaukimą su savo parapijos kunigu;
 • susipažinti su vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo programa. Įvertinti, ar pajėgsiu suderinti mokymus su įsipareigojimais darbe ir šeimai;
 • išsakyti savo troškimą vyskupui;
 • susirasti dvasios tėvą ir reguliariai su juo turėti dvasinius pokalbius;
 • pagalvoti apie galimybę dalyvauti bent 5 dienų rekolekcijose.

Stojantiems į nuolatinių diakonų ugdymo programą reikalingi dokumentai:

 • asmens prašymas raštu;
 • Krikšto, sutvirtinimo bei santuokos (jei susituokęs) sakramentų liudijimai;
 • vedusiems – raštiškas žmonos sutikimas;
 • klebono ar kito kunigo rekomendacija;
 • jei įmanoma, rekomendacinis laiškas iš darbo kolegų;
 • sveikatos pažyma, su psichiatro/psichologo komentaru (49A);
 • išsilavinimo dokumentų kopijos;
 • gyvenimo ir veiklos aprašymas;
 • 4 foto nuotraukos.
„Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“
(plg. Lumen gentium, 29)