Gavėnios rekolekcijos Telšiuose

2022-03-17 || Nerijus Rastenis
Gavenios rek Telsiai 2022 03 11 13

Gavėnią pradėję savo parapijose ir bendruomenėse, kovo 11–13 d. kandidatai į nuolatinius diakonus kartu su žmonomis susirinko Telšiuose, atlikti Gavėnios rekolekcijų. Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvo svetingai sutikti ir globojami Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus. Rekolekcijas vedė kandidatų į nuolatinius diakonus dvasios tėvas brolis Juozapas Marija Žukauskas OFM. Dvasios tėvo buvome pakviesti gilintis į savo pašaukimo kelią, remiantis Evangelijos pagal Luką 6 skyriaus 47-49 eilučių ištrauka apie išmintingus mokinius.

Visų rekolekcijų metu, pateiktoje mąstymo medžiagoje, dvasiniuose pokalbiuose bandėme atrasti savo vietą rūsčiame šių dienų kontekste. Kėlėme klausimus: kas skatina mus veikti? Kas kelia baimę? Kur ieškoti drąsos ir motyvacijos veikti kasdienybėje? Koks mūsų santykis yra su asmeninėmis ydomis ir dorybėmis? Ant kokio pamato yra statomi šeimos dvasinio gyvenimo namai? Patarimo, padrąsinimo, pastebėjimų sulaukėme ne tik iš savo dvasios tėvo, bet ir visų rekolekcijų metu lydėjusių ugdytojų: kun. Kęstučio Genio ir Virginijos Malinauskienės. Daug dėmesio sulaukėme iš vyskupo Algirdo Jurevičiaus, kuris akcentavo kaip svarbu dvasiniame gyvenime tvirtai kasdienybėje stovėti ant žemės. Pažintinės ekskursijos metu susipažinome su Telšių vyskupijos kurijos darbu, esamais ir būsimais projektais.

Išsiskirstėme į namus sustiprinti, jausdami bendrystę ir palaikymą, nešdami vienas kitą širdyje ir maldoje.

< atgal į sąrašą