Liudijimai

  Interviu su Antony SCHMITZ ir Bernard FARRELL-ROBERTS
(Marijos radijas, 2012 m. spalis)  | mp3, 21MB

Antony SCHMITZ (Nuolatinių diakonų studijų vadovas prie Škotijos vyskupų konferencijos) ir Bernard FARRELL-ROBERTS (Nuolatinių diakonų ugdymo programos vadovas, Maryvale Institutas) lankėsi Lietuvoje 2012 m. spalio 17–21 d. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus kvietimu ir dalijosi savo patirtimi apie nuolatinių diakonų rengimą.

Svečiai iš Jungtinės Karalystės susitiko su Kauno arkivyskupijos kunigais, dalyvavo pirmajame propedeutinio kurso savaitgalyje. Jie trumpai pristatė diakonato teologijos pagrindus, dalijosi savo pašaukimo kelione, kuri pasirodė svarbi ne tik patiems aspirantams, bet ir jų sutuoktinėms.

  Dr. Kazio AMBROZAIČIO ir jo žmonos Angelės liudijimas 
(telefonu kalbino Aistė Balčiūnaitė, 2013 m. sausis) | mp3, 15MB

Dr. Kazys AMBROZAITIS – išeivijos lietuvis, nuolatinis diakonas iš Toronto.

 

 

„Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“
(plg. Lumen gentium, 29)