Diakonai Lietuvoje

Diak. mgr. Saulius ANDRIUŠKA, Vilkaviškio vyskupija

Gimęs: 1974-11-22, įšventintas: 2018-06-10

Tarnystės vieta: Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapija

Diak. Bernardas BELICKAS OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Gimęs: 1968-09-20, įšventintas: 2001-01-13

Tarnystės vieta: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas

Diak. Egidijus CIBAUSKAS, Vilkaviškio vyskupija

Gimęs: 1972-12-20, įšventintas: 2018-06-10

Tarnystės vieta: Garliavos Švč. Trejybės parapija

Diak. mgr. Nerijus ČAPAS OFS, Kauno arkivyskupija

Gimęs: 1974-04-16, įšventintas: 2017-06-24

Tarnystės vieta: Lietuvos kariuomenės ordinariato Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatai

Diak. lic. Darius CHMIELIAUSKAS, Kauno arkivyskupija

Gimęs: 1970-02-03, įšventintas: 2017-06-24

Tarnystės vieta: Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros parapija

Diak. Žilvinas JANKAUSKAS, Vilkaviškio vyskupija

Gimęs: 1960-04-30, įšventintas: 2018-06-10

Tarnystės vieta: Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos Vardo parapija

Diak. Audrius JESINSKAS, Kauno arkivyskupija

Gimęs: 1976-11-20, įšventintas: 2017-06-24

Tarnystės vieta: Lietuvos kariuomenės ordinariato Kauno įgulos kapelionatas

Diak. Rolandas JUDEIKIS, Vilkaviškio vyskupija

Gimęs: 1969-05-11, įšventintas: 2018-06-10

Tarnystės vieta: Veisiejų Šv. Jurgio parapija

Diak. lic. Lukas SKROBLAS OSB, Šventojo Benedikto ordino Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

Gimęs: 1978-06-29, įšventintas: 2016-07-23

Tarnystės vieta: Šventojo Benedikto ordino Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas

Diak. dr. Benas ULEVIČIUS, Kauno arkivyskupija

Gimęs: 1973-03-30, įšventintas: 2017-06-24

Tarnystės vieta: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija

Diak. mgr. Darius VENČKAUSKAS, Kauno arkivyskupija

Gimęs: 1977-01-11, įšventintas: 2017-06-24

Tarnystės vieta: Kauno Šv. Antano Paduviečio parapija

Diak. Linas VOROČINSKIS OFM, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Gimęs: 1978-12-01, įšventintas: 2006-06-15

Tarnystės vieta: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konventas