Nuolatinių diakonų ugdymo centras

nduc_logo.gif Rotušės a. 14A, LT-44279 Kaunas

ndiakonatas@gmail.com
www.diakonai.lt

Vadovas – kun. Kęstutis GENYS
Nuolatinių diakonų programos koordinatorė – Virginija MALINAUSKIENĖ,  8 682 75481

 

Nuolatinių diakonų ugdymo centras įkurtas Kauno arkivyskupijoje, įsikūręs Kauno senamiestyje, Kauno arkivyskupijos kurijoje.

Nuolatinių diakonų tarnystė Kauno arkivyskupijoje pradėta arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus sprendimu, kuriam pritarė ir arkivyskupijos Kunigų taryba. Šį sprendimą ganytojas pristatė 2011 m. spalio 13 d. ganytojiškuoju laišku arkivyskupijos tikintiesiems dėl nuolatinio diakonato tarnystės įvedimo. Pasak šio laiško, „diakonatas skirtas padėti vyskupui ir kunigams bei tarnauti visai Bažnyčios bendruomenei. <...> Diakonas yra įpareigotas skelbti ir aiškinti Dievo žodį, jam skiriamas svarbus vaidmuo vykdant tikinčiųjų katechezę ir naująją evangelizaciją“.

Lietuvoje nuolatinio diakonato tarnystę 2003 metais nutarė įvesti Lietuvos Vyskupų Konferencija, įgyvendindama Vatikano II Susirinkimo nutarimus ir atsiliepdama į Šventojo Tėvo paskatinimą bei suvokdama naujosios evangelizacijos svarbą pokomunistinėje visuomenėje. Buvo parengtos ir Katalikiškojo ugdymo kongregacijoje patvirtintos (2006 m.) Nuolatinių diakonų Lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gairės.