Naujienos

Kaune pristatytas filmas apie nuolatinį diakonatą

2020-03-06

Vasario 21 d. Kauno kunigų seminarijoje buvo pristatytas dokumentinis filmas apie nuolatinį diakonatą „Per gyvenimo dulkes“.

plačiau >

Kandidatų išvyka į Krekenavą

2020-01-26

Sausio 19 d. kandidatai į nuolatinius diakonus drauge su Nuolatinių diakonų ugdymo centro pastoracinės praktikos vadovu kun. teol. lic. Evaldu Vitulskiu lankėsi Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijoje.

plačiau >

Advento rekolekcijų savaitgalis

2019-12-16

Gruodžio 13-15 d. Kauno kunigų seminarijoje Nuolatinių diakonų ugdymo centro kandidatai į nuolatinius diakonus kartu su savo žmonomis dalyvavo advento rekolekcijose.

plačiau >

Akolitų ir kandidatų į diakonus skyrimų šventė

2019-11-25

Per Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmę Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje apaštalinis administratorius vyskupas dr. Algirdas Jurevičius suteikė dviems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams akolitų skyrimus ir penkis vedusius vyrus iš Kauno, Vilkaviškio, Telšių ir Panevėžio vyskupijų paskyrė kandidatais į nuolatinius diakonus.

plačiau >

Kandidatai rinkosi į studijų savaitgalį

2019-10-31

Spalio 25-27 dienomis nuolatiniam diakonatui besirengiantys vyrai susirinko į pirmųjų kandidatūros metų studijų savaitgalį Kaune, kurio metu susipažino su Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos sielovadinėmis veiklomis bei gilino fundamentinės teologijos žinias.

plačiau >

Diakonas Audrius Jesinskas Marijos radijo studijoje

2019-09-23

Diakono Audriaus Jesinsko liudijimas apie pašaukimą į diakonystę ir tarnystę karių sielovadoje.

plačiau >

Moterų susitikimas Vilniuje. Draugystė ir bendrystė

2019-06-19

Gegužės 17 d. pavakarę Nuolatinių diakonų ugdymo centro absolventų diakonų ir besirengiančių diakonatui vyrų žmonos rinkosi bendrystei ir artimesniam viena kitos pažinimui.

plačiau >

Lietuvoje lankėsi diak. Erik Thouet

2019-06-15

Š. m. birželio 13-16 dienomis Lietuvoje lankėsi Rotenburgo-Štutgarto vyskupijos (Vokietija) Nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet.

plačiau >

Visi aspirantai buvo priimti į pirmąjį kursą

2019-06-06

Pasibaigus parengiamiesiems (propedeutiniams) metams visi Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro aspirantai buvo priimti į pirmąjį kursą ir jiems leista teikti prašymus skirti kandidatais į diakonus.

plačiau >

Šiluvoje vyko parengiamojo kurso rekolekcijos

2019-05-28

Gegužės 24-26 d. Šiluvos Šv. Jono Pauliaus II namuose vyko Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro rekolekcijų savaitgalis, kuriame dalyvavo besirengiantieji nuolatiniam diakonatui vyrai su savo žmonomis.

plačiau >

Lietuvoje lankėsi diak. Jonannes Fichtenbauer

2019-05-22

Š. m. gegužės 22-25 dienomis Lietuvoje lankėsi Vienos arkivyskupijos (Austrija) Nuolatinių diakonų seminarijos vadovas diakonas Johannes Fichtenbauer.

plačiau >

Tikėjimo šimtametis: 100 metų amžiaus diakonas vis dar patarnauja 8 Mišioms per savaitę

2019-01-27

Kviečiame susipažinti su nuostabiu Bažnyčios tarnu skleidžiančiu sąmojį ir išmintį, kuris, pasak klebono Walterio Ptako, „nors jam ir 100, bet jis yra pilnas gyvenimo ir labai aktyvus“.

plačiau >

Italijoje prieš penkiasdešimt metų įšventinti pirmieji nuolatiniai diakonai

2019-01-22

Šiaurinės Italijos Vičencos vyskupija pirmadienį iškilmingai šventė penkiasdešimtąsias pirmųjų Italijoje nuolatinių diakonų šventimų metines. Vatikano valstybės sekretorius iškilmės dalyviams perdavė popiežiaus Pranciškaus sveikinimą.

plačiau >

Nuolatinis diakonatas: nuolatinio diakonato plėtra Vokietijoje ir pasaulyje

2018-11-07

Lietuvoje lankėsi svečias iš Vokietijos, Rotenburgo – Štutgarto vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet.

plačiau >

Tarptautinis diakonų jubiliejus Štutgarte. Sveikinimai nuolatiniams diakonams Lietuvoje

2018-11-06

Kauno arkivyskupo generalvikaras vyskupas Algirdas Jurevičius lapkričio 3 d. dalyvavo Rotenburgo–Štutgarto vyskupijos (Vokietija) nuolatinių diakonų jubiliejuje. Pirmieji nuolatiniai diakonai po Vatikano II Susirinkimo buvo įšventinti Vokietijoje, Kelno arkivyskupijoje, o Rotenburgo–Štutgarto vyskupija buvo antroji, įvedusi nuolatinį diakonatą. 

plačiau >

Fondo Renovabis atstovės mintys apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje

2018-09-21

Prieš pat Šventojo Tėvo Pranciškaus vizitą į Lietuvą, Vatican News Vokiečių redakcija pakalbino Vokietijos katalikų fondo Renovabis atsakingąją už ryšius su Baltijos šalimis, Baltarusija ir Kazachstanu dr. Angelika Schmähling, kuri pasidalino savo mintimis apie Katalikų Bažnyčią Lietuvoje.

plačiau >

Rekomenduojame

2018-09-03

Rekomenduojame 2018 m. balandžio 26 d. Bažnyčios žiniose skelbtą kardinolo Walter Kasper straipsnį Diakonas ekleziologiniu požiūriu dabartinių iššūkių Bažnyčioje ir visuomenėje.

plačiau >

Kandidatams į nuolatinius diakonus vyko įvadinis paskaitų savaitgalis

2018-08-27

Š. m. rugpjūčio 24-26 dienomis Jėzuitų rekolekcijų namuose Kulautuvoje vyko įvadinis Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centro paskaitų savaitgalis.

plačiau >

Bažnyčia JAV švenčia nuolatinio diakonato tarnystės atkūrimo 50 metų jubiliejų

2018-08-01

Š. m. liepos 22-26 dienomis Naujajame Orleane (Luiziana) vyko nuolatinio diakonato tarnystės atkūrimo 50 metų jubiliejui skirta nacionalinė konferencija.

plačiau >

Prieš metus Lietuvoje įšventi pirmieji penki nuolatiniai diakonai

2018-06-24

Prieš metus, 2017-ųjų birželio 24 dieną, švenčiant Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje rankų uždėjimu ir malda Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ ir Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ diakonais įšventino pirmuosius penkis vedusius vyrus iš Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos kariuomenės ordinariato.

plačiau >