Įsibėgėja kandidatų į nuolatinius diakonus mokslo metai

2020-10-21 || Laura Malinauskienė
IMG 20201018 01

Spalio 16-18 d. Kauno kunigų seminarijoje kandidatai į nuolatinius diakonus drauge su žmonomis rinkosi studijų savaitgaliui.

Maldos suvienyti vakaro bendrystę, drauge su jau daugiau nei tris metus tarnaujančiais nuolatiniais diakonais, jų žmonomis, nuolatinio diakonato ugdymo centro palydėtojais, pratęsėme kartu su VšĮ Aukodeita psichologais ir psichoterapeutais, kurie vedė mokymus.

Pagrindinis mokymų tikslas – mokytis valdyti krizines situacijas kitų ir savo gyvenime. Pvz., kaip išugdyti atitinkamus bendravimo įgūdžius, kurie padėtų kalbėtis su žmonėmis, patiriančiais krizines situacijas (pvz., onkologiniais ar kitais sunkiais ligoniais, priklausomybes turinčiais, patiriančiais psichologines traumas, šeimos krizes, įvairius gyvenimo smūgius ir pan.). Kaip pažinti jų poreikius, į juos atsiliepti, suteikti reikalingą pagalbą.

Ypatingas šeštadienio rytinis susitikimas su arkivyskupu Kęstučiu Kėvalu, leido dar kartą suprasti, koks svarbus ir reikalingas yra diakono pašaukimas šių dienų pasaulyje.

Dėstytojai doc. dr. Artūras Grickevičius ir kun. Linas Šipavičius padėjo pagilinti žinias Bažnyčios istorijoje ir Švento Rašto studijose.

Sekmadienį Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje Rožinio maldai susirinkusiuosius sutelkė kandidatų žmonos.

Eucharistijos šventimui vadovavo seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, o jam asistavo kandidatai į nuolatinius diakonus.

Po šv. Mišių kandidatai į nuolatinius diakonus kartu su žmonomis prisijungė bendrystei su onkologiniais ligoniais prie agapės stalo. Pasveikinimo žodį ir savo išgyventa patirtimi pasidalino Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas. Į svečius atvykęs kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ, palaimino vaišių stalą ir paliudijo, kas padėjo išgyventi sunkmečio laiku ir kvietė visada pasitikėti Viešpačiu, kad ir kas benutiktų, nes Jis vienintelis žino, kas mums yra geriausia.

Dėkojame kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ už skirtą laiką pabūti kartu su kandidatų šeimomis, už dovanotą dėmesį išklausant kiekvieno pašaukimo kelionę į nuolatinį diakonatą.

< atgal į sąrašą