Akolitų ir kandidatų į diakonus skyrimų šventė

2019-11-25 || Laura Malinauskienė
20191124 01

Lapkričio 22-24 d. į ypatingą ugdymo studijų savaitgalį Kaune rinkosi vyrai, besiruošiantys tapti nuolatiniais diakonais.

Šio ugdymo savaitgalio studijos buvo skirtos Šventajam Raštui, kurių metu VDU Katalikų teologijos fakulteto Šventojo Rašto dėstytojas kun. lic. Algirdas Akelaitis pristatė, ką Bažnyčia sako ir kaip aiškina Šventąjį Raštą, supažindino su Biblijos įkvėpimo, neklaidingumo ir kanoniškumo kriterijais. Mokė atpažinti svarbiausius įvykius Šventojo Rašto pasakojimuose ir priminė, kad šiandienos pasaulyje yra labai svarbu išmokti teologuoti tam, kad žmonės tinkamai suprastų Apreiškimą. 

Šeštadienio vakarinei bendrystei Kauno kunigų seminarijoje apsilankė vyskupas dr. Algirdas Jurevičius.

Sekmadienį, per Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmę Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje apaštalinis administratorius vyskupas dr. Algirdas Jurevičius suteikė dviems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams akolitų skyrimus ir penkis iš Kauno, Vilkaviškio, Telšių ir Panevėžio vyskupijų vedusius vyrus paskyrė kandidatais į nuolatinius diakonus.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo vyskupas dr. Algirdas Jurevičius, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys, prel. prof. dr. Vytautas Vaičiūnas OFS taip pat prie altoriaus asistavo nuolatiniai diakonai dr. Benas Ulevičius su Audriumi Jasinsku. Gausus artimųjų ir tikinčiųjų būrys tapo šios nuostabios šventės liudytojais, kuriuos melstis už seminarijos auklėtinius ir kandidatus į nuolatinius diakonus pakvietė liturgiją aiškinęs kun. lic. Artūras Kazlauskas.

Vyskupas dr. Algirdas Jurevičius ypatingai pasveikino klierikus, kurie priartėja prie šventimų bei vedusius vyrus, besirengiančius nuolatiniam diakonatui, ir pasidžiaugė, kad galime labiau darbuotis, kad ateitų Kristaus karalystė.

Cituodamas apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams eilutę homiliją pradėjęs vyskupas dr. Algirdas Jurevičius sakė: „Dėkojame Dievui Tėvui, kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo Dievo Tėvo karalystę.“ Vyskupas pabrėžė, kad „Dievas išgelbėjo mus per savo Sūnų Jėzų Kristų, tačiau šių dienų žmogus nori išsigelbėti pats savo proto ar valios pastangomis, ieškodamas meditacinių, dvasinių praktikų, kur Dievui vietos neatsiranda. Svarbu neapsigauti, nes tik vienas Dievas yra Gelbėtojas. Reikia pripažinti savo ribotumą ir leisti veikti gelbstinčiam Dievui. Mūsų Viešpats Jėzus gelbėja žmones, teikia malonę ir perkelia į Dangaus karalystę.“

Po homilijos Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Mantas Šideikis ir Eligijus Žakys buvo paskirti akolito tarnystei, kuriems buvo įteiktos lėkštelės šventajai Komunijai dalyti, o Arūnas Jančiauskas (Kauno arkivyskupija), Arūnas Kučikas (Kauno arkivyskupija), Arūnas Raudonius OFS (Telšių vyskupija), Gediminas Olsevičius (Vilkaviškio vyskupija) ir Nerijus Rastenis (Panevėžio vyskupija) paskirti kandidatais į nuolatinius diakonus. Įsijungdamos į tarnystę kandidatų į diakonus žmonos perskaitė visuotinę maldą.

Besibaigiant iškilmei vyskupas dr. Algirdas Jurevičius dar kartą ypatingai pasveikino brolius akolitus ir kandidatus į nuolatinius diakonus. Su šypsena užsiminė, kad šiandien jie palipėjo vienu karjeros laipteliu aukščiau. Tačiau priminė, kad Kristaus karjeros viršūnė yra kryžius.

Pasibaigus iškilmingoms Šventosioms Mišioms tolimesnei bendrystei prie pietų stalo visi rinkosi į Kauno kunigų seminariją, kur buvome pavaišinti gardžiais ir šventiniais pietumis. 

Dėkojame visiems už palaikymą, maldas, šiltą ir padrąsinantį žodį.

Kandidatų į diakonus skyrimo vaizdo įrašą galite žiūrėti čia, nuotraukų albumą galite žiūrėti čia.

< atgal į sąrašą