Kandidatų išvyka į Krekenavą

2020-01-26 || Laura Malinauskienė
20200119 001

Sausio 19 d. kandidatai į nuolatinius diakonus drauge su Nuolatinių diakonų ugdymo centro pastoracinės praktikos vadovu kun. teol. lic. Evaldu Vitulskiu lankėsi Krekenavos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijoje. 

Krekenavos šventovė garsėja savo stebuklinguoju Švč. M. Marijos su kūdikiu ant rankų paveikslu. Ji yra pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvoje Romos Didžiosios Marijos bazilikos dukterinė šventovė. 

Ypatingas susitikimas prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias aukojo bazilikos rektorius ir parapijos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas. Homilijos pradžioje klebonas priminė tikintiesiems, kad grįžę po Šv. Mišių namo parneštų ir pasidalintų bažnyčioje išgirsta Gerąja Naujiena, kadangi tai yra kiekvieno pakrikštytojo misija. 

Po Šv. Mišių klebono pakviesti bendrystę pratęsėme prie pietų stalo. Ilgametė sielovadinio darbo patirtis, nuveikti darbai, gauti praktiniai patarimai papildė naujų idėjų ir privertė susimąstyti, koks svarbus yra nuoširdus atsidavimas savo pašaukimui ir kiek daug nuveikti bendram tikslui gali puikiai suburta komanda. Tad kun. Gediminas ypatingai pabrėžė, kad kievienas, atėjęs į bažnyčią, turi būti pastebėtas, priimtas ir išlydėtas su meile, atsižvelgta į pagrindinius žmonių poreikius tam, kad bažnyčioje jaustųsi esantys mylinčio Tėvo namuose, kuriuose yra ypatingai laukiami ir svarbūs.

Dėkojame Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos rektoriui ir parapijos klebonui kun. dr. Gediminui Jankūnui už šiltą priėmimą, ekskursiją po baziliką, supažindinimą su sielovadinėmis veiklomis, parapijos istorija, pasidalintais neįkainojamais praktiniais patarimais, patirtimi.

Nuotraukų galeriją galite rasti čia.

< atgal į sąrašą