Kandidatai rinkosi į studijų savaitgalį

2019-10-31 || Laura Malinauskienė
20191026 01

Spalio 25-27 dienomis nuolatiniam diakonatui besirengiantys vyrai susirinko į pirmųjų kandidatūros metų studijų savaitgalį Kaune, kurio metu susipažino su Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos sielovadinėmis veiklomis bei gilino fundamentinės teologijos žinias.

Savaitgalio bendrystė prasidėjo Kauno kunigų seminarijoje drauge su seminaristais susėdus prie bendro vakarienės stalo. Pažintis ir nuoširdus bendravimas suartino ir pripildė susitikimą šilumos. Šv. Mišių metu kandidatai į diakonus, kad geriau susipažintų su liturgija, praktikavo patarnauti kunigui prie altoriaus. Nuostabų penktadienio bendrystės vakarą užbaigė brolio kunigo Juozapo Marijos Žukausko OFM patarimai ir padrąsinimai kaip rengti ir sakyti homilijas.

Intensyvus ir naujos patirties bei įspūdžių pilnas šeštadienis prasidėjo rytmetine malda ir Šv. Mišiomis Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje vienijantis maldoje kartu su seminaristais. 

Ypatingai stiprų įspūdį paliko susitikimas su Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonu, dekanu monsinjoru Vytautu Grigaravičiumi. Šiltas priėmimas ir pasidalinta ilgų metų sielovadinio darbo parapijoje patirtis, nuoširdūs patarimai, pamokymai, kaip reikia administruoti ir palaikyti tvarką parapijoje, sužavėjo. Dekanas priminė, kad dirbant su žmonėmis, labai svarbu kiekvieną atėjusį priimti su meile ir dėmesingumu. Visada būti pasitempus. Dėkojame dekanui už įdomiai papasakotą Kristaus Prisikėlimo bazilikos istoriją, ekskursiją po baziliką ir už nuostabius Kauno ir jo apylinkių vaizdus iš ant bazilikos stogo įrengtos terasos.

Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos rektorius ir parapijos klebonas kunigas dr. Gediminas Jankūnas supažindino su fundamentine teologija, paliesdamas šiandienines realijas. Priminė, kad dialogas yra ne tik apsikeitimas nuomonėmis, bet tikrosios Tiesos paieška. Atrasti bendrystę, stengiantis iš arti pažinti vienas kitą, o ne tik iš nuogirdų susidaryti vaizdą apie kitą žmogų. Eiti į santykį ir būti savo parapijose tiems, kurie pamatytų kitą, padėtų, pasiteirautų, gal reikia pagalbos. Būti gyvąja bendruomene.

Sekmadienį prie vyrų prisijungė ir jų žmonos. Užsiėmimai buvo skirti poroms, kurių metu pagal Peter Scazzero knygą „Emociškai brandus dvasingumas“ buvo gilinamasi į emociškai nebrandaus dvasingumo problemą. Dalindamiesi patirtimi, aiškinomės, kas nutinka, kai ignoruojame savo emocinę gyvenimo pusę, nors ir pasineriame į krikščioniškąsias disciplinas ir veiklą, tačiau praeityje įsišakniję elgesio modeliai trukdo mums gyventi autentišką ir brandų gyvenimą Kristuje.

Studijų savaitgalį užbaigėme bendryste prie pietų stalo su seminaristais, laimėjusiais antrą vietą tarpseminariniame krepšinio turnyre Vilniuje. Džiaugiamės bendryste ir dėkojame Nuolatinių diakonų ugdymo centro komandai – Virginijai Malinauskienei, kun. Kęstučiui Geniui, kun. teol. lic. Evaldui Vitulskiui, dvasios tėvui broliui kun. Juozapui Marijai Žukauskui OFM – už rūpestį, dėmesingumą ir dvasinį palydėjimą bei kunigų seminarijos šeimininkei už gardų maistą.

< atgal į sąrašą