Kandidatai į nuolatinius diakonus paskirti lektoriaus tarnystei

2020-11-25 || Laura Malinauskienė
lektoriu skyrimai 20201122 01

Lapkričio 22 d., per Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilmę Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje penki vedę vyrai iš Kauno, Vilkaviškio, Telšių ir Panevėžio vyskupijų, besirengiantys nuolatiniui diakonatui, paskirti lektoriaus tarnystei.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas dr. Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys, kun. lic. Artūras Kazlauskas, prie altoriaus asistavo nuolatiniai diakonai lic. Dalius Chmieliauskas ir Audrius Jesinskas.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pasveikino visus susirinkusiuosius su liturginių metų kulminacija – Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo iškilme, primindamas, kad Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas, turi būti garbinamas žmogaus širdyje. Ir kartu pasidžiaugė penkiais nuolatiniam diakonatui besirengiančiais vyrais, kuriems per šią ypatingą iškilmę bus suteikta lektoriaus tarnystė. Tarnystė, kuri taip svarbi,  kad Dievo žodis skverbtųsi į žmogaus širdį. 

Iškilmės homiliją pradėjęs diakonas Dalius Chmieliauskas, pirmiausiai visus pasveikino sulaukus pasaulio pabaigos, paaiškindamas, kad šiandien Bažnyčia kviečia švęsti, siūlo išgyventi laikų pabaigą, kuomet, susirinkę į liturgiją, dalyvaujame per kunigų rankas dėka Šventosios Dvasios sudabartintame Golgotos įvykyje. Ir šiandien Bažnyčia, švęsdama paskutinį liturginių metų sekmadienį, kuriam ypatingai mus ruošė lapkričio sekmadienių liturginiai skaitiniai, padeda mums apmąstyti, kas mūsų laukia laikų pabaigoje, kuomet sutiksime savo Viešpatį Jėzų Kristų, kuris mus pasitiks kaip aveles, kaip ožius. Ir ištikus šiai dienai turėsime duoti apyskaitą ne už kažkokius darbelius, bet ką, kaip sako Evangelija, padarėme konkrečiais gyvenimo atvejais, atlikdami gailestingumo, teisingumo darbus savo broliams ir seserims.

Užbaigdamas homiliją diakonas Dalius Chmieliauskas pasidžiaugė kandidatais į diakonus, kurie bus paskirti Bažnyčios per tėvo vyskupo rankas lektoriais, tam kad Dievo žodis skambėtų ne kaip eilinis žodis, bet kaip žodis, per kurį kalba pats Dievas. Diakonai ruošiami, kad atspindėtų Kristų, skelbiantį Gerąją Naujieną, tarnaujant vargšams.

Po homilijos arkivyskupas Kęstutis ypatingai lektoriaus tarnystei – Dievo žodžio skelbimui, paskyrė Arūną Kučiką (Kauno arkivyskupija), dr. Martyną Vasiliauską (Kauno arkivyskupija), Arūną Raudonių OFS (Telšių vyskupija), Gediminą Olsevičių (Vilkaviškio vyskupija) ir Nerijų Rastenį (Panevėžio vyskupija).

Lektoriaus tarnystė įpareigoja skelbti Dievo žodį liturginėse apeigose, auklėjant vaikus ir suaugusius, vadovaujant jiems ruošiantis priimti sakramentus bei skelbiant Evangeliją jos nepažįstantiems žmonėms.

Kandidatai iš arkivyskupo rankų, laikydami Šv. Raštą, priėmė skyrimus, įsipareigodami ištikimai perduoti Dievo žodį, kad šis įsišaknytų ir neštų vaisius žmonių širdyse.

< atgal į sąrašą