„Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“

(plg. Lumen gentium, 29)

Aktualu

 • Priemimas

  Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti nuolatiniais diakonais

  2023-02-17

  Kauno arkivyskupijoje veikiantis Nuolatinių diakonų ugdymo centras kviečia vyrus, norinčius tapti Katalikų Bažnyčios nuolatiniais diakonais, teikti priėmimo dokumentus.

 • 20221211 04

  Kandidatai į nuolatinius diakonus paskirti lektoriaus ir akolito tarnystėms

  2022-12-12

  Š. m. gruodžio 11 d., Bažnyčiai švenčiant III advento sekmadienį, Panevėžio katedroje vyko kandidatų į diakonus skyrimai lektoriaus ir akolito tarnystei.

 • Erik 20Thouet

  Bažnyčios ir nuolatinio diakonato aktualijos Vokietijoje ir pasaulyje

  2022-12-05

  2022 m. gruodžio 5 d. Lietuvoje lankėsi Rotenburgo – Štutgarto vyskupijos nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet. Svečias dalyvavo Marijos radijo laidoje ir dalijosi Bažnyčios ir nuolatinio diakonato aktualijos Vokietijoje ir pasaulyje. Svečią kalbino Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas dr. Benas Ulevičius. Vertė Kastantas Lukėnas.

 • 20220911

  Pirmasis ketvirtųjų studijų metų studijų savaitgalis

  2022-09-11
  2022 m. rugsėjo 9 d. prasidėjo ketvirtieji kandidatų į nuolatinius diakonus studijų metai.
 • 20220506 001

  Baigėsi tretieji studijų metai

  2022-05-26

  Gegužės 6 dieną, mes, kandidatai į nuolatinius diakonus, susirinkome į trečiųjų studijų metų paskutinį savaitgalį.

 • Gavenios rek Telsiai 2022 03 11 13

  Gavėnios rekolekcijos Telšiuose

  2022-03-17

  Gavėnią pradėję savo parapijose ir bendruomenėse, kovo 11–13 d. kandidatai į nuolatinius diakonus kartu su žmonomis susirinko Telšiuose, atlikti Gavėnios rekolekcijų. Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvo svetingai sutikti ir globojami Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus.

 • 20211205 001

  Rekolekcijos Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje

  2021-12-06
  Gruodžio 3-5 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje kandidatai į nuolatinius diakonus drauge su savo žmonomis dalyvavo advento rekolekcijose. Vakarinei maldos bendrystei vadovavo Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys. Maldos ir ramybės dvasios paliesti, visi, susirinkę draugėn, pasidalijo prabėgusių dienų džiaugsmais ir rūpesčiais.

daugiau >>

2017 m. birželio 24 d. diakonų šventimų vaizdo įrašas

Galerijos