Bendruomenė

Besirengiantieji tapti nuolatiniais diakonais yra kviečiami sudaryti savitą bažnytinę bendruomenę, kuri yra ypač svarbi jų augimui bei ugdymui (-si).

Asmenys, atsakingi už ugdymą, įsipareigoja padėti šiai bendruomenei puoselėti dvasingumą, bendrystę ir diakoniškos tarnystės dvasią. Bendruomenė gyvena apibrėžtu susitikimų ir maldos ritmu. Gyva nuolatinių diakonų ugdymo bendruomenė padeda kandidatams giliau pažinti savo pašaukimą, žmogiškai bei dvasiškai bręsti, gilinti teologines žinias bei kaupti pastoracinę patirtį.

(Plg. Nuolatinių diakonų Lietuvoje ugdymo, gyvenimo ir tarnystės gairės, 24.)

Kurso globėjai – Šv. diakonas Steponas ir Šv. popiežius Jonas Paulius II

Nerijus ČAPAS OFSNerijus ČAPAS OFS, gim. 1974 m. balandžio 16 d. Klaipėdoje.
Teisės bakalauras, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolijos ekonomas, UAB „FX sprendimai“ projektų vadovas.
Vedęs, su žmona Živile augina du sūnus.

 

Darius CHMIELIAUSKASDarius CHMIELIAUSKAS, gim. 1970 m. vasario 3 d. Kaune.
Filosofijos licenciatas, žurnalo „Artuma“ vyriausiasis redaktorius, Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai.
Vedęs, su žmona Jone augina keturias dukras ir sūnų.

 

Audrius JESINSKASAudrius JESINSKAS, gim. 1976 m. lapkričio 20 d. Šeštokuose (Lazdijų r.)
Vyresnysis seržantas, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos instruktorius.
Vedęs, su žmona Asta augina dukrą.

 

Arūnas JURČIUSArūnas JURČIUS, gim. 1977 m. sausio 20 d. Telšiuose.
Gydytojas odontologas, Šeimos medicinos centro „In Medica“ gydytojas odontologas.
Vedęs, su žmona Salvija augina tris dukras.

 

Benas ULEVIČIUSBenas ULEVIČIUS, gim. 1973 m. kovo 30 d. Kaune.
Teologijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakulteto dekanas, Teologijos katedros docentas.
Vedęs, su žmona Dale augina dukrą.

 

Darius VENČKAUSKASDarius VENČKAUSKAS, gim. 1977 m. sausio 11 d. Marijampolėje.
Religijos mokslų bakalauras, šeimotyros magistras, Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos, Kauno Jono Žemaičio progimnazijos ir Kauno jaunųjų turistų centro mokytojas.
Vedęs, su žmona Neringa augina dukrą ir sūnų.