„Sustiprinti sakramentinės malonės ir bendraudami su vyskupu bei jo kunigais, diakonai tarnauja Dievo tautai liturgijos, žodžio ir meilės tarnyba.“

(plg. Lumen gentium, 29)

Aktualu

 • Nuolatiniai diakonai 20170624 mst 023pg

  Arkivyskupijos globėjo šventėje – nuolatinių diakonų šventimai

  2017-06-24

  Arkivyskupijos šventės dalyviai tapo istorinio įvykio liudininkais – Bažnyčia Lietuvoje pirmąkart šventimais įgaliojo ketverių metų studijų ir dvasinio ugdymo programą baigusius, savo profesijas, darbus ir šeimas turinčius vedusius vyrus patarnauti tikinčiųjų bendruomenėms.

 • Nuolatiniai diakonai 20170624 mst 023pg

  Šventosios Dvasios pažadinta Bažnyčios tarnystė

  2017-06-24

  Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje 2017 m. birželio 24 d. švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir teikiant nuolatinių diakonų šventimus

 • Phillip ordination 2 3

  Pirmą kartą Lietuvoje - nuolatinių diakonų šventimai

  2017-06-23

  Rytoj, birželio 24-ąją, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ diakonais įšventins penkis vedusius įvairių profesijų vyrus, kurie penkerius metus šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre.

 • Phillip ordination 2 2

  Pažintis su besirengiančiais diakonų šventimams

  2017-06-08

  2017 metų birželio 24 dieną, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, diakonais bus įšventinti 5 vedę vyrai, kurie nuo 2012-ųjų metų šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Tai istorinis įvykis Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai vedusiems vyrams teikiami pirmą kartą.

 • 02 lionginas virbalas 102 d

  Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šv. Krizmos Mišiose su arkivyskupijos kunigais

  2017-04-13

  Mieli broliai kunigai, šią ypatingą dieną susirinkę Kauno arkikatedroje dėkokime Dievui už ypatingą kunigystės dovaną ir už Eucharistiją, kurią aukojame mūsų bendruomenėse ir už jas. Esame kartu su vienuoliais, vienuolėmis ir pasauliečiais. Viešpats dar kartą mums leidžia pajusti visų Bažnyčios narių, o ypač mūsų kunigišką bendrystę.

 • Annuario

  Auga nuolatinių diakonų skaičius

  2017-04-07
  Š.m. balandžio 6 d. Vatikano leidykla pristatė 2017 metų Popiežiškąjį žinyną (Annuario Pontificio), kuriame skelbiami duomenis apie pasaulio vyskupus, informacija apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą bei kita informacija.
 • 20160723 124725 1

  Diakonato šventimai Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne

  2016-07-23

  Š.m. liepos 23 d. Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne buvo didelė iškilmė – Šventųjų Mišių metu buvo teikiami diakonato šventimai.

daugiau >>

 Iškilmės Kauno arkikatedroje 2015 m. lapkričio 22 d.

Galerijos