Naujienos

Įšventinti pirmieji Vilkaviškio vyskupijos nuolatiniai diakonai

2018-06-10

Š. m. birželio 10 d. Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje įšventinti pirmieji Vilkaviškio vyskupijos nuolatiniai diakonai.

plačiau >

Nuolatinių diakonų ugdymo centre įvyko stojamieji egzaminai

2018-06-05

Š. m. gegužės 31 d. Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre vyko stojamieji egzaminai.

plačiau >

Dvasininkijos kongregacijoje lankėsi Tarptautinio diakonato centro (IDC) vadovybė

2018-03-22

Š. m. kovo 9 d. Dvasininkijos kongregacijos prefekto kardinolo Beniamino Stella kvietimu Tarptautinio diakonato centro (IDC) prezidentas diakonas Gerald DuPont, valdybos nariai ir vyskupo globėjo Gebhard Fürst delegatas monsinjoras Heinz Stäps lankėsi Vatikane, Dvasininkijos kongregacijoje.

plačiau >

Nuolatiniam diakonatui Vokietijoje ir pasaulyje - 50!

2018-01-19

Š.m. sausio 15-18 dienomis Kiolno mieste vyko 50-ajam nuolatinio diakonato atkūrimo Vokietijoje ir pasaulyje jubiliejui skirti renginiai.

plačiau >

Lionginas Virbalas SJ: Ištikimieji mokiniai

2017-12-27

Šv. Steponas – žmogus, kuris žvelgė į atvirą dangų, bet žmonių rankos svaidė į jį akmenis. Kasmet išgyvename šį keistą ryšį tarp Kalėdų ir Šv. Stepono dienos, tarp Jėzaus Gimimo šventės ir kankinio minėjimo.

plačiau >

Benediktas XVI: „Pirmojo krikščionio kankinio liudijimas“

2017-12-26

Gruodžio 26 d. Katalikų Bažnyčiai minint pirmąjį krikščionį kankinį - šventąjį diakoną Steponą, skelbiame 2012 m. gegužės 2 d. Vatikano radijo pranešimo santrauką iš popiežiaus Benedikto XVI katechezės apie šventojo diakono Stepono kankinystės liudijimą, pasakytą bendrosios audiencijos Šv. Petro aikštėje dalyviams.

plačiau >

Diakono Erik Thouet viešnagė Lietuvoje (papildyta radijo laidos įrašu)

2017-12-01

Lapkričio 13-14 d. VDU Katalikų teologijos fakulteto (KTF) kvietimu Lietuvoje lankėsi Rotenburgo - Štutgarto vyskupijos Nuolatinių diakonų rengimo centro vadovas, Tarptautinio diakonato centro (IDC) delegatų asamblėjos narys diakonas Erik Thouet.

plačiau >

Popiežius: Diakonai kaip naujosios meilės civilizacijos pradininkai

2017-11-20

Bažnyčiai reikia nuolatinės diakonystės tarnystės; šiandien ne tik svarbu, bet ir įdomu ištirti šį pašaukimą. Tuo įsitikinęs, popiežius savo ranka parašė įvadą naujam veikalui apie nuolatinę diakonystę „Diakonatas pagal popiežių Pranciškų. Vargstančiųjų Bažnyčia vardan vargstančiųjų”.

plačiau >

Milano arkivyskupas parapijoms: ieškokite nuolatinių diakonų pašaukimų

2017-11-03

„Kviečiu bendruomenes, rašo arkivyskupas Delpini, skirti dėmesį nuolatinio diakono figūrai būdingų bruožų supratimui ir padrąsinti vyrus, kurie mano esą tinkami, žengti žingsnį pirmyn. Diakonas yra vyskupo bendradarbis apaštalinėje tarnystėje, o ne paaukštinimą gavęs kunigo padėjėjas. Paprašyti kurio nors vyro įsitraukti į šią bendradarbiavimo formą reiškia, kad bendruomenė sutinka atsisakyti jo vertingo buvimo jos tarpe dėl gėrio visai vyskupijos bendruomenei. Esu įsitikinęs, kad už šią auka atsilygins Viešpats, kuris pasirūpins kitų dosnių figūrų atsiradimu“.

plačiau >

Šventojo Tėvo Pranciškaus vizitas Milano arkivyskupijoje: 2017 m. kovo 25 d. susitikimas su kunigais ir pašvęstaisiais Milano katedroje

2017-09-28

2017 m. kovo 25 d. Šventasis Tėvas Pranciškaus su ganytojišku vizitu lankėsi Milano arkivyskupijoje ir Milano katedroje susitiko su arkivyskupijoje tarnaujančiais kunigais, diakonais ir pašvęstaisiais, atsakė į jų pateiktus klausimus. Jūsų dėmesiui siūlome Šventojo Tėvo Pranciškaus atsakymą į Milano arkivyskupijos nuolatinio diakono Roberto Crespi klausimą.

plačiau >

Lurde vyko Tarptautinio diakonato centro (IDC) studijų ir ataskaitinė - rinkiminė konferencijos

2017-09-20

Š.m. rugsėjo 7-11 dienomis Lurde (Prancūzija) vyko Tarptautinio diakonato centro (IDC) organizuota studijų konferencija iš penkiasdešimties šalių susirinkusiems diakonams ir Tarptautinio diakonato centro (IDC) vadovybės ataskaitinė - rinkiminė konferencija.

plačiau >

Žiniasklaida apie istorinius diakonų šventimus

2017-09-19

Po pirmą kartą Katalikų Bažnyčios Lietuvoje istorijoje vykusių nuolatinių diakonų šventimų, kurių metu Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ penkis vedusius vyrus iš Kauno arkivyskupijos ir Lietuvos kariuomenės ordinariato įšventino diakonais.

plačiau >

Arkivyskupijos globėjo šventėje – nuolatinių diakonų šventimai

2017-06-24

Arkivyskupijos šventės dalyviai tapo istorinio įvykio liudininkais – Bažnyčia Lietuvoje pirmąkart šventimais įgaliojo ketverių metų studijų ir dvasinio ugdymo programą baigusius, savo profesijas, darbus ir šeimas turinčius vedusius vyrus patarnauti tikinčiųjų bendruomenėms.

plačiau >

Šventosios Dvasios pažadinta Bažnyčios tarnystė

2017-06-24

Kauno arkivyskupo metropolito Liongino Virbalo SJ homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje 2017 m. birželio 24 d. švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir teikiant nuolatinių diakonų šventimus

plačiau >

Pirmą kartą Lietuvoje - nuolatinių diakonų šventimai

2017-06-23

Rytoj, birželio 24-ąją, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Šv. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ diakonais įšventins penkis vedusius įvairių profesijų vyrus, kurie penkerius metus šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre.

plačiau >

Pažintis su besirengiančiais diakonų šventimams

2017-06-08

2017 metų birželio 24 dieną, švenčiant Kauno arkivyskupijos Globėjo Šventojo Jono Krikštytojo gimimo iškilmę, Kauno Šventųjų apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, diakonais bus įšventinti 5 vedę vyrai, kurie nuo 2012-ųjų metų šiems šventimams ruošėsi studijuodami Kauno arkivyskupijos Nuolatinių diakonų ugdymo centre. Tai istorinis įvykis Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje, nes šie šventimai vedusiems vyrams teikiami pirmą kartą.

plačiau >

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šv. Krizmos Mišiose su arkivyskupijos kunigais

2017-04-13

Mieli broliai kunigai, šią ypatingą dieną susirinkę Kauno arkikatedroje dėkokime Dievui už ypatingą kunigystės dovaną ir už Eucharistiją, kurią aukojame mūsų bendruomenėse ir už jas. Esame kartu su vienuoliais, vienuolėmis ir pasauliečiais. Viešpats dar kartą mums leidžia pajusti visų Bažnyčios narių, o ypač mūsų kunigišką bendrystę.

plačiau >

Auga nuolatinių diakonų skaičius

2017-04-07
Š.m. balandžio 6 d. Vatikano leidykla pristatė 2017 metų Popiežiškąjį žinyną (Annuario Pontificio), kuriame skelbiami duomenis apie pasaulio vyskupus, informacija apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą bei kita informacija.
plačiau >

Diakonato šventimai Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne

2016-07-23

Š.m. liepos 23 d. Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne buvo didelė iškilmė – Šventųjų Mišių metu buvo teikiami diakonato šventimai.

plačiau >

Sirų malabarų Bažnyčioje – pirmasis vedęs diakonas

2016-06-18

1563 metais Tridento Susirinkime buvo priimtas sprendimas atnaujinti nuolatinio diakonato tarnystę, praktikuotą pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais, bet vėliau pamirštą. Tačiau ir Tridento Susirinkimo sprendimas, galų gale, liko tik popieriuje, tačiau nebuvo pamirštas. Nuolatinio diakonato tarnystė, jai įšventinant ir vedusius vyrus, buvo atnaujinta Vatikano II Susirinkime.

plačiau >