Naujienos

Diakonato šventimai Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne

2016-07-23

Š.m. liepos 23 d. Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne buvo didelė iškilmė – Šventųjų Mišių metu buvo teikiami diakonato šventimai.

plačiau >

Sirų malabarų Bažnyčioje – pirmasis vedęs diakonas

2016-06-18

1563 metais Tridento Susirinkime buvo priimtas sprendimas atnaujinti nuolatinio diakonato tarnystę, praktikuotą pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais, bet vėliau pamirštą. Tačiau ir Tridento Susirinkimo sprendimas, galų gale, liko tik popieriuje, tačiau nebuvo pamirštas. Nuolatinio diakonato tarnystė, jai įšventinant ir vedusius vyrus, buvo atnaujinta Vatikano II Susirinkime.

plačiau >

Popiežiaus audiencija Tarptautinio diakonato centro atstovams

2016-06-04

Popiežius šeštadienį privačioje audiencijoje priėmė keliasdešimt diakonų, Tarptautinio Diakonato Centro vadovus, narius ir susituokusius diakonus lydėjusias jų žmonas. Centras prieš metus paminėjo įsteigimo penkiasdešimtąsias metines, šiemet, Gailestingumo Jubiliejaus proga surengė piligrimystę į Romą.

plačiau >

Popiežius diakonams: nuolankiai tarnaukite, nebijokite Dievo „staigmenų“

2016-05-29

Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus aukojo Mišias Šv. Petro aikštėje, kuriose dalyvavo diakonai iš viso pasaulio, Romoje švenčiantys jiems skirtas Gailestingumo jubiliejaus dienas. Vatikane šią dieną buvo švenčiamos ne Devintinės, kaip daugelyje šalių, bet Devintasis eilinis sekmadienis, tad ir Mišių Evangelijoje buvo kalbama ne apie duonos padauginimo stebuklą, bet apie šimtininko tarno pagydymą.

plačiau >

Diakonų jubiliejaus dienos Romoje

2016-05-28

Gegužės 27-29 dienomis Romoje švenčiamos diakonams skirtos Gailestingumo jubiliejaus dienos. Piligrimyste į Romą diakonai taip pat ruošiasi ateinančiais metais sukasiančioms nuolatinio diakonato atkūrimo lotynų apeigų Bažnyčioje penkiasdešimtosioms metinėms.

plačiau >

LRT laida „Šventadienio mintys“ apie Nuolatinių diakonų ugdymo centrą

2016-05-09

2016 m. gegužės 8 dienos LRT laidoje „Šventadienio mintys“ pristatytas Nuolatinių diakonų ugdymo centras ir centro ugdytiniai.

plačiau >

Skelbti prisikėlusį Jėzų – gailestingumo darbas

2016-03-27

Kristaus Prisikėlimas yra reikšmingiausia mūsų krikščioniškojo tikėjimo žinia: Dievas, atsiuntęs savo mylimąjį Sūnų, kviečia priimti Jo meilę ir gailestingumą. Ir žemiškojo gyvenimo kasdienybėje, ir mirties valandą tedrąsina mus Jėzaus žodžiai: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn 11, 25).

plačiau >

Švenčiant Kristų Visatos Valdovą, Kauno arkikatedroje – seminaristų bei kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai lektorių bei akolitų tarnystėms

2015-11-23

Lapkričio 22-ąją, Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį, keliems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams bei kandidatams į nuolatinius diakonus Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas suteikė skyrimus lektorių (lietuviškai – skaitovų) ir akolitų (palydėtojų) tarnystėms.

plačiau >

Nuolatinis diakonatas: nauja patirtis kandidatams, žmonoms ir vaikams

2015-11-15

Lapkričio 22 dieną Kauno arkikatedroje nuolatiniam diakonatui besiruošiantys kandidatai bus paskirti akolitais. Jie jau yra gavę lektoriaus skyrimus. Šie skyrimai palaipsniui ir vis giliau įtraukia kandidatą į bažnytines tarnystes. Arėjant šiai progai kviečiame iš arčiau susipažinti su nuolatinio diakonato pašaukimu ir su dviem kandidatais, Nerijumi Čapu ir Benu Ulevičiumi.

plačiau >

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmėje – kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai akolitų tarnystei

2015-11-13

Kristaus, Visatos Valdovo, iškilmės šv. Mišiose KAUNO ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE akolitų tarnystei bus paskirti šeši Nuolatinių diakonų ugdymo centro Šventųjų diakono Stepono ir popiežiaus Jono Pauliaus II trečiojo kurso lektoriai ir kandidatai į nuolatinius diakonus.

plačiau >

Jubiliejinė Diakonato konferencija Romoje (2015)

2015-11-08

Spalio 21-25 dienomis Romoje vyko jubiliejinė diakonato konferencija tema „Diakonatas – praeitis, dabartis, ateitis“, kurią organizavo Tarptautinis diakonato centras (toliau – IDZ), įsikūręs Rottenburge (Vokietija). Konferencijoje dalyvavo 576 delegatai iš 35 pasaulio kraštų.

plačiau >

Studijų ir maldos savaitgalis Palendrių Šv. Benedikto vienuolyne

2015-09-19

Š.m. rugsėjo 19 d. Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai lydimi dvasios tėvo kunigo Stasio Kazėno SJ lankėsi Palendrių Šventojo Benedikto vienuolyne.

plačiau >

Nuolatinis diakonatas – dar nepakankamai naudojamas resursas

2015-08-11

Praėjusią savaitę Pietų Italijos Campobasso mieste vyko nacionalinis nuolatinių diakonų kongresas, kuriame dalyvavę šiai tarnystei pašaukti vyrai, kartu su vyskupais, kunigais ir pasauliečiais kalbėjosi apie savo misiją, apie jos vietą šiandieniame Bažnyčios gyvenime ir galimas jos plėtojimo kryptis. Šiuo metu Italijoje yra apie 4200 nuolatinių diakonų. Apie 1500 vyrų ruošiasi diakonato tarnystei.

plačiau >

Pareigas pradėjo eiti naujasis Kauno arkivyskupas metropolitas

2015-07-11

Liepos 11 dieną, Bažnyčiai švenčiant Šventojo Benedikto - Europos globėjo, šventę, į Kauno arkivyskupo metropolito sostą Kauno arkikatedroje įžengė ir iškilmingomis apeigomis pareigas pradėjo eiti Šventojo Tėvo Pranciškaus šių metų birželio 11 dieną paskirtas Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas SJ.

plačiau >

Pristatytas 2015 metų Popiežiškasis Žinynas

2015-04-16

Š.m. balandžio 16 d. Vatikano leidykla pristatė 2015 metų Popiežiškąjį Žinyną (Annuario Pontificio), kuriame skelbiami duomenis apie pasaulio vyskupus, informacija apie visas teritorines bažnytines struktūras, apie Romos Kuriją, Vatikano Miesto Valstybę bei Romos vyskupijos vikariatą, apie Šv. Sosto atstovybes užsienyje ir apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą bei kita informacija.

plačiau >

Su Viešpaties Prisikėlimo švente!

2015-04-05

Ar žiūrėdami į šiuos du mokinius atpažįstate save ir Jūsų tarpe esantį Prisikėlusįjį? Džiaugsmingo kasdienės duonos laužymo ir dalinimosi su vienas kitu. Su Viešpaties Prisikėlimo švente!

plačiau >

Pirmieji Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai paskirti lektoriaus tarnybai

2014-12-07

2014 m. gruodžio 7 d., antrąjį advento sekmadienį, Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje lektoriaus tarnybai paskirti šeši Nuolatinių diakonų ugdymo centro ugdytiniai.

plačiau >

2014 m. Vidurvasario susibėgimas

2014-07-30

Liepos 23–24 dienomis Raudondvaryje, Gyvųjų akmenų sodyboje, vyko Nuolatinių diakonų ugdymo centro bendruomenės - Šv. Diakono Stepono ir Šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II kurso studentų bei jų šeimų ir ugdytojų neformalus vidurvasario susibėgimas.

plačiau >

Sekminių vigilijoje Dubysos slėnyje aktyviai dalyvavo ir kandidatai į nuolatinius diakonus

2014-06-10

Sekminių žygio į Šiluvą kulminacija tapo Sekminių vigilija. Dubysos slėnyje pastatytoje palapinėje į šv. Mišias susirinko daugybė tikinčiųjų net iš aplinkinių miestelių ir bendruomenių. Šv. Mišių liturgijai vadovavo kun. Kęstutis Genys, liturgijoje aktyviai dalyvavo kandidatai į nuolatinius diakonus, atvykę kartu su savo šeimomis.

plačiau >

Baigėsi pirmieji kandidatų į nuolatinius diakonus studijų metai

2014-06-08

2013 m. rugsėjo 22 d. septyni aspirantai buvo paskelbti kandidatais į nuolatinius diakonus. Pirmieji studijų metai buvo intensyvūs ne tik dvasine, bet ir ugdymo prasme. Juos pabaigę jau gavome paskyrimus į parapijas, kur per vasarą atliksime liturginę ir pastoracinę praktiką.

plačiau >